Mieszkanie dla młodych

MDM

Znany w całej Polsce program dopłat do zakupu mieszkań dla młodych, polega na dofinansowaniu
wkładu własnego do zakupu nieruchomości.

Warunki uzyskania MdM:

 • zakupywana nieruchomość musi być pierwszą jaką kredytobiorca zakupi (dom/mieszkanie)
 • program przeznaczony jest dla osób do 35 roku życia, a w przypadku małżeństw brany jest
  pod uwagę wiek młodszego z małżonków
 • mieszkanie nie może mieć więcej niż 75 mkw
 • dom jednorodzinny nie może mieć więcej niż 100 mkw
 • zaciągany kredyt nie może być krótszy niż 15 letni
 • wartość zaciąganego kredytu nie może być niższa niż 50% wartości nieruchomości
 • cena nieruchomości w Rzeszowie nie powinna przekraczać 4527 zł/mkw

Dofinansowanie:

 • dopłata do 50 m kw., w przypadku osób wychowujących co najmniej troje dzieci dopłata do
  65 m kw.
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących jedno dziecko
 • 20% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwójkę dzieci
 • 30% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących min. trójkę dzieci
 • dopłata liczona jest w odniesieniu do średniego wskaźnika określonego dla danej lokalizacji